Adavédelmi tájékoztató

A(z) Pap Ágnes egyéni vállakozó. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a VideoIskola.hu oldalon kezelt személyes adatait.Az adatkezelő címe: 4242 Hajdúhadház, Vécsey u. 43

Az adatkezelő elérhetősége: videoiskola1@gmail.com


Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 


Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 


Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 


A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím 


Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A PANOSYS KFT. munkatársai.Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 5 éven belül törlésre kerülnek. 

 

Adatfeldolgozók:

Név: KBOSS.hu Kft., (www.szamlazz.hu)
Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
Email cím: info@szamlazz.hu

Név: MiniCrm Zrt. (www.minicrm.hu)
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Email cím: help@minicrm.hu

Név: Barion Payment Zrt. (barion.com)
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Email cím:
support@barion.com

Név: Pénzügyi Megoldások Kft.
Székhely: 1113 Budapest Bartók Béla út 106-110. B/B 10/40
Email cím: pap.agnes.mail@gmail.com

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 


Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti. 


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 


Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( 
www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71457/2013.